Litriú nach bhfuil in Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill

Sa liosta seo thíos tá cló trom ar an litriú a úsáidtear sa leabhar seo agus cló iodálach ar litriú FGB.

á dá  'if'

acha a dtaobh fá dtaobh

ainchleachtaithe ainchleachta

aist ais

amhainc = amharc (gindeach)

aréireanas = aréir

aroimhe = roimhe

ascailt = ascaill

báiríocht báire

baochas buíochas

béamtaí bíomaí

beathaigh beithígh

bhlas = bhlais (aimsear chaite)

 bordaeirí = 'boarders'

bráidh = bráid

bruíonadas = bruíonachas

caoidhiúil = caoithiúil

carraíocht = carraeireacht

cathamh = caitheamh

cinntí = cinnte

cloíteadh = cloíte

contráiltí =  contráilte

cráfach = cráifeach

cuideachtach = cuideachtúil

cuideachtain = cuideachta

dáiriríbhe dáiríribhe

dílleacht dílleachta

dímeasúil = dímheasúil

dímúinte = dímhúinte

doimhnearacht = doimhneacht

dreapaide(achtdreapadóir(eacht)

drúid = draoithe

()  dtaobha (dtaobh

duifriúil = difriúil

d'uthairt sé = rinne sé únfairt

(Binn) Éadáin  (BinnÉadair

eadh = ea

éideadh = éide

feadaireacht feadaíl

fuasclú = fuascailt

geadrógaí = gadrach (uimhir iolra)

ghach =  gach

Glascuain 'Glasgow'

graifleagach = graifleach

iontadh = iontas

íospairearteacht = íospairt

máisteara = máistir (ginideach uatha)

mheách = mheáigh

ministirí ministrí

mórluachmhar =  mórluachach

mur bith =  cé bith

(inandéafa = (ina) ndiaidh

(ar) ndóighe = (ar) ndóigh

réantaí = srian 1 (uimhir iolra)

réimhse = réimeas (ginideach uatha)

(i ndeireadh nascríobh = (i ndeireadh nascríbe

searbhóntaí = searbhónta

seasmhaidh = seasmhach

sheo (dhuid) = seo (duit)

(gur, nachsiomaí = (gurnach) iomaí

'sior = ionsar

smaoitimsmaoitiú = smaoinímsmaoineamh

sómhas = sómas

sréan = srian 1

stroillire = strólaire?

(antaois = (anaosa

teampiaill = teampaill

tseans = seans

thúisigh = thosaigh

tineadhatinidh = tine (ginideach uatha, tabharthach uatha)

timpiall = timpeall

toiscéal = soiscéal

tortha = torthaí 

(antuigh = (anfáth

(cadtuigh = cad chuige

túiseacht = tosú