Na Forainmneacha Réamhfhoclacha

Bíonn domhduiddó, srl., sa leabhar seo san áit a mbeifí ag súil le díomdíotde, srl., sa Chaighdeán, mar shampla nach bhfuil tú ag gabháil a fháil réitithe domhsagoidé mar a gheobhadh sí réitithe daofabean an fhir ruaidh a rinn gual domh in aice mo chroía thógfadh cian domhrinn mé  seanduine duidse agus seanbhean domh féin‘mar sin dó’, ar seisean, ‘bog leat’rinn trí chuid dó (‘made three bits of it’); a rá is dó. -is críoch do fhoirmeacha an dara pearsa uatha sna samplaí seo a leanas: agadasadchugad,duidionaduaidromhad. Seo a leanas dornán foirmeacha eile nach bhfuil luaite in FGBdaoi (= di); faoim (= fúm), faoithe (= fúithi); fríthe (= tríthi); orthai (= uirthi); romh (=roimhe); roipi (= roimpi), roipiu (= rompu); uadh (= uaidh).